Βασικές Υπηρεσίες – Υπηρεσίες Καθαρισμού

Ο κατάλογος αφορά βασικές υπηρεσίες ελέγχου ή συντήρησης χωρίς να περιλαμβάνει υλικά, εξαρτήματα, μηχανήματα και εξειδικευμένες απαιτήσεις.

 

 Οι ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ διατίθενται στις Υπηρεσίες Μελών.

 

Στη Main Call Care  ειμαστέ στη διαθεσή σας για οποιεσδήποτε απορίες ή διευκρινήσεις.

Σημ.: Για μεγάλους χώρους ή εγκαταστάσεις και υπηρεσίες με ειδικές απαιτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας για διευθέτηση ραντεβού με λειτουργό της Main Call Care.