1.7 Έκτακτος καθαρισμός φίλτρων και αντιβακτηριδιακός καθαρισμός κυψέλης