1.6 Εποχιακή Συντήρηση Συστημάτων κλιματισμού (Ψύκτες ή Αντλίες Θερμότητας) και Έλεγχος Ορθής λειτουργίας (Επαγγελματικής Χρήσης)