1.5 Εποχιακή Συντήρηση Συστημάτων κλιματισμού (VRV) και Έλεγχος Ορθής λειτουργίας (Οικιακής Χρήσης)