1.3 Εποχιακή Συντήρηση Συστημάτων κλιματισμού (VRV) και Έλεγχος Ορθής λειτουργίας (Οικιακής Χρήσης)