1.1 Εποχιακή Συντήρηση Συσκευών κλιματισμού (Split Unit) και Έλεγχος Ορθής λειτουργίας (Οικιακής Χρήσης)