Συντήρηση Κτιρίων και Εγκαταστάσεων

Οικοδομικές επισκευές, Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις, Αποφράξεις, Εντοπισμός διαρροών κτλ.


Περισσότερα εδώ...

Συντήρηση και Φροντίδα Κήπου

Έκτακτη φροντίδα Εποχιακό Κλάδεμα δέντρων,
Εποχιακή Λίπανση Εγκατάσταση-Συντήρηση και προγραμματισμός αυτόματου αρδευτικού συστήματος


Περισσότερα εδώ...

Υπηρεσίες Καθαρισμού

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε Καθαρισμούς κοινόχρηστων χώρων Βιτρινών καταστημάτων Γραφείων κτλ.
Αρχικοί καθαρισμοί, έπειτα από οικοδομικές εργασίες.


Περισσότερα εδώ...

Μεταφορική

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε Μεταφορές όπως μετακομίσεις, αστικές και υπεραστικές διανομές εμπορευμάτων και δεμάτων. Μεταφορές εντός πόλης και από και προς όλη την Κύπρο.


Περισσότερα εδώ...

Διευθέτηση Ραντεβού

 Η καταχώρηση των πιο πάνω στοιχείων είναι αληθή, γίνεται με την δική μου συγκατάθεση και η καταχώρηση τους σημαίνει την αποδοχή χρήσης και επεξεργασίας τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Γενικό Κανονισμό(ΕΚ 2016/679) για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εξειδικευμένες υπηρεσίες και Ελέγχοι όπως: